atividadesIFSC: 6/24 - 6/30
Day ViewDay Work Week ViewWork Week Week ViewWeek Month ViewMonth
Go to todayToday
go to previous page 6/24 - 6/30 ALT_PAGE_NEXT
2019   Mon, Jun 24 Tue, Jun 25 Wed, Jun 26 Thu, Jun 27 Fri, Jun 28 Sat, Jun 29 Sun, Jun 30
                 
7:00 AM                
               
 
7:30 AM
Coordenação do curso de Engenharia Eletrônica
11:30 AM
7:30 AM
Coordenação do curso de Engenharia Eletrônica
11:30 AM
7:30 AM
DSP22107 - Processamento Digital de Sinais - DSP
9:20 AM
7:30 AM
Coordenação do curso de Engenharia Eletrônica
11:30 AM
7:30 AM
DSP22107 - Processamento Digital de Sinais - ELD
9:20 AM
   
     
8:00 AM      
     
     
     
9:00 AM      
     
 
9:30 AM
Coordenação do curso de Engenharia Eletrônica
11:30 AM
9:40 AM
SIS22106 - Sinais e Sistemas - SMM1
11:30 AM
   
     
10:00 AM      
     
     
     
11:00 AM      
     
               
               
12:00 PM                
               
               
               
1:00 PM                
               
 
1:30 PM
Atividades docentes no DAELN
5:30 PM
1:30 PM
Atividades Docentes no DAELN
5:30 PM
1:30 PM
Coordenação do curso de Engenharia Eletrônica
5:30 PM
1:30 PM
SIS22106 - Sinais e Sistemas - SMM3
3:20 PM
1:30 PM
Atividades docentes no DAELN
5:30 PM
   
     
2:00 PM      
     
     
     
3:00 PM      
     
 
3:30 PM
Reunião do DAELN
5:30 PM
   
     
4:00 PM      
     
     
     
5:00 PM      
     
               
               
icsatividadesIFSC.ics GMT -03:00 Brasilia