atividadesIFSC: 6/11 - 6/17
Day ViewDay Work Week ViewWork Week Week ViewWeek Month ViewMonth
Go to todayToday
go to previous page 6/11 - 6/17 ALT_PAGE_NEXT
2018   Mon, Jun 11 Tue, Jun 12 Wed, Jun 13 Thu, Jun 14 Fri, Jun 15 Sat, Jun 16 Sun, Jun 17
                 
7:00 AM        
7:00 AM
Coordenação do CST em Eletrônica Industrial
     
             
       
7:30 AM
Aula - Engenharia Eletrônica - Projeto Integrador 1
9:20 AM
7:30 AM
Coordenação do CST em Eletrônica Industrial
12:00 PM
   
           
8:00 AM  
8:00 AM
 
Coordenação do CST em Eletrônica Industrial
12:00 PM
8:00 AM
 
Coordenação do CST em Eletrônica Industrial
12:00 PM
     
       
       
       
9:00 AM        
       
   
9:40 AM
Aula - Engenharia Eletrônica - Projeto Integrador 1
11:30 AM
   
       
10:00 AM        
       
       
       
11:00 AM        
       
         
         
12:00 PM                
               
               
               
1:00 PM                
               
 
1:30 PM
Coordenação do CST em Eletrônica Industrial
8:30 PM
1:30 PM
Coordenação do CST em Eletrônica Industrial
8:30 PM
 
1:30 PM
Coordenação do CST em Eletrônica Industrial
3:30 PM
1:30 PM
Coordenação do CST em Eletrônica Industrial
3:00 PM
   
       
2:00 PM        
       
       
       
3:00 PM          
         
           
           
4:00 PM            
           
           
           
5:00 PM            
           
           
           
6:00 PM            
           
   
6:30 PM
Coordenação do CST em Eletrônica Industrial
9:00 PM
     
         
7:00 PM          
         
         
         
8:00 PM          
         
 
8:40 PM
Aula - CST em Eletrônica Industrial - Circuitos Elétricos I
10:30 PM
8:40 PM
Aula - CST em Eletrônica Industrial - Circuitos Elétricos I
10:30 PM
       
         
9:00 PM            
           
           
           
10:00 PM            
           
               
               
icsatividadesIFSC.ics GMT -03:00 Brasilia