atividadesIFSC: 10/8 - 10/14
Day ViewDay Work Week ViewWork Week Week ViewWeek Month ViewMonth
Go to todayToday
go to previous page 10/8 - 10/14 ALT_PAGE_NEXT
2018   Mon, Oct 8 Tue, Oct 9 Wed, Oct 10 Thu, Oct 11 Fri, Oct 12 Sat, Oct 13 Sun, Oct 14
                 
7:00 AM                
               
   
7:30 AM
Aula - Design de Produto UT
9:30 AM
7:30 AM
Aula - Ergonomia MV
11:30 AM
7:30 AM
Aula - Design de Produto UT
11:30 AM
7:30 AM
Aula - Design de Produto EM
9:30 AM
   
       
8:00 AM  
8:00 AM
Atividades diversas
11:30 AM
   
     
     
     
9:00 AM      
     
 
9:30 AM
Coordenação TCC
11:30 AM
9:30 AM
Coordenação TCC
11:30 AM
   
     
10:00 AM      
     
     
     
11:00 AM      
     
               
               
12:00 PM                
               
   
12:30 PM
Coordenação TCC
4:00 PM
12:30 PM
Coordenação TCC
12:30 PM
Coordenação TCC
12:30 PM
Orientação TCC
2:30 PM
   
       
1:00 PM    
1:00 PM
Atendimento alunos
3:00 PM
   
       
   
1:30 PM
Reunião NDE Design
3:30 PM
   
       
2:00 PM        
       
         
         
3:00 PM    
3:00 PM
Coordenação TCC
     
         
   
3:30 PM
Orientação TCC
3:30 PM
Reunião Colegiado Design
     
         
4:00 PM            
           
       
4:30 PM
Coordenação TCC
     
             
5:00 PM              
             
               
               
icsatividadesIFSC.ics GMT -03:00 Brasilia