atividadesIFSC: 10/8 - 10/14
Day ViewDay Work Week ViewWork Week Week ViewWeek Month ViewMonth
Go to todayToday
go to previous page 10/8 - 10/14 ALT_PAGE_NEXT
2018   Mon, Oct 8 Tue, Oct 9 Wed, Oct 10 Thu, Oct 11 Fri, Oct 12 Sat, Oct 13 Sun, Oct 14
                 
7:00 AM                
               
   
7:30 AM
DESTR10303
9:30 AM
         
             
8:00 AM  
8:00 AM
ORGANIZACAO ENSINO
12:00 PM
         
           
           
           
9:00 AM            
           
             
             
10:00 AM              
             
             
             
11:00 AM              
             
             
             
12:00 PM        
12:00 PM
ORGANIZACAO DO ENSINO
2:00 PM
     
             
             
             
1:00 PM              
             
   
1:30 PM
ATIVIDADES DIVERSAS
3:30 PM
 
1:30 PM
ORGANIZACAO DO ENSINO
3:30 PM
   
         
2:00 PM  
2:00 PM
ORGANIZACAO ENSINO
6:00 PM
2:00 PM
ORGANIZACAO DO ENSINO
4:00 PM
2:00 PM
ATIVIDADES DIVERSAS
3:30 PM
   
     
     
     
3:00 PM      
     
 
3:30 PM
REUNIƃO DACC
5:30 PM
3:30 PM
CLE22209
5:30 PM
3:30 PM
ATIVIDADES DIVERSAS
5:30 PM
   
     
4:00 PM  
4:00 PM
ATENDIMENTO
6:00 PM
   
     
     
     
5:00 PM      
     
           
           
6:00 PM                
               
     
6:30 PM
CAR22206
8:30 PM
6:30 PM
CLE22209
8:30 PM
6:30 PM
CAR22206
8:30 PM
   
         
7:00 PM          
         
         
         
8:00 PM          
         
   
8:30 PM
TEC10302
10:30 PM
8:30 PM
CAR22205
10:30 PM
8:30 PM
ATIVIDADES DIVERSAS
8:30 PM
CAR22205
10:30 PM
   
       
9:00 PM          
         
         
         
10:00 PM          
         
               
               
icsatividadesIFSC.ics GMT -03:00 Brasilia