atividadesIFSC: 7/9 - 7/15
Day ViewDay Work Week ViewWork Week Week ViewWeek Month ViewMonth
Go to todayToday
go to previous page 7/9 - 7/15 ALT_PAGE_NEXT
2018   Mon, Jul 9 Tue, Jul 10 Wed, Jul 11 Thu, Jul 12 Fri, Jul 13 Sat, Jul 14 Sun, Jul 15
                 
7:00 AM                
               
               
 
7:45 AM
ADP
9:45 AM
 
7:45 AM
Elaboração de Projeto
7:45 AM
FÍSICA 2 - Engenharia
11:45 AM
7:45 AM
ADP
10:30 AM
   
8:00 AM        
       
       
   
8:45 AM
Coordenação Curso
11:45 AM
   
9:00 AM        
       
       
 
9:45 AM
Coordenação Curso
11:45 AM
     
10:00 AM        
       
   
10:30 AM
PENDÊNCIA
11:45 AM
   
       
11:00 AM        
       
       
               
12:00 PM                
               
               
   
12:45 PM
Atendimento
2:30 PM
12:45 PM
Atendimento
       
1:00 PM            
           
 
1:30 PM
Coordenação Curso
3:30 PM
1:30 PM
Reuniões / PESQUISA
5:30 PM
1:30 PM
Física 1 - integrado QMC
3:30 PM
1:30 PM
Física 1 - integrado QMC
3:30 PM
   
     
2:00 PM      
     
 
2:30 PM
PESQUISA
5:30 PM
   
     
3:00 PM      
     
 
3:30 PM
PESQUISA
5:30 PM
3:30 PM
Coordenação Curso
5:30 PM
3:30 PM
Coordenação Curso
4:35 PM
     
       
4:00 PM        
       
 
4:35 PM
Física 1 - integrado QMC
   
       
5:00 PM        
       
               
               
6:00 PM                
               
   
6:30 PM
FIC - Lab. Didático
         
             
7:00 PM              
             
   
7:30 PM
ADP
9:45 PM
         
             
8:00 PM              
             
             
             
9:00 PM              
             
             
               
icsatividadesIFSC.ics GMT -03:00 Brasilia