atividadesIFSC: 5/14 - 5/20
Day ViewDay Work Week ViewWork Week Week ViewWeek Month ViewMonth
Go to todayToday
go to previous page 5/14 - 5/20 ALT_PAGE_NEXT
2018   Mon, May 14 Tue, May 15 Wed, May 16 Thu, May 17 Fri, May 18 Sat, May 19 Sun, May 20
                 
8:00 AM        
8:00 AM
preparação do ensino - 2h CE 2h SBI
12:00 PM
     
             
             
             
9:00 AM              
             
             
             
10:00 AM              
             
             
             
11:00 AM              
             
             
             
12:00 PM                
               
               
               
1:00 PM                
               
 
1:30 PM
Preparação do ensino - SGT
5:30 PM
1:30 PM
preparação do ensino - GE
4:30 PM
1:30 PM
preparação do ensino- CE
4:30 PM
1:30 PM
preparação do ensino - SBI11301
5:30 PM
1:30 PM
Preparação do ensino
4:00 PM
   
     
2:00 PM      
     
     
     
3:00 PM      
     
     
     
4:00 PM        
       
 
4:30 PM
Atendimento aluno
6:00 PM
4:30 PM
Reunião CTST
6:00 PM
     
       
5:00 PM        
       
     
5:30 PM
atendimento PI
   
         
6:00 PM              
             
 
6:30 PM
preparação do ensino
8:30 PM
6:30 PM
TCE11301
8:20 PM
6:30 PM
Aula SBI 11301
10:30 PM
 
6:30 PM
Aula SGT11301
8:20 PM
   
       
7:00 PM        
       
       
       
8:00 PM        
       
 
8:40 PM
Aulas SGT11301
10:30 PM
8:40 PM
Aula GEP11303
10:30 PM
 
8:30 PM
Preparação do ensino
10:30 PM
   
       
9:00 PM        
       
       
       
10:00 PM        
       
               
               
icsatividadesIFSC.ics GMT -03:00 Brasilia