atividadesIFSC: 5/14 - 5/20
Day ViewDay Work Week ViewWork Week Week ViewWeek Month ViewMonth
Go to todayToday
go to previous page 5/14 - 5/20 ALT_PAGE_NEXT
2018   Mon, May 14 Tue, May 15 Wed, May 16 Thu, May 17 Fri, May 18 Sat, May 19 Sun, May 20
                 
8:00 AM                
               
 
8:30 AM
Chefia DAELN
11:30 AM
8:30 AM
Chefia DAELN
 
8:30 AM
Chefia DAELN
9:40 AM
 
8:30 AM
Chefia DAELN
11:30 AM
   
         
9:00 AM  
9:00 AM
Conselho de Gestão
12:00 PM
       
         
   
9:40 AM
Ciência, Tecnologia e Sociedade - Engenharia Eletrônica
11:30 AM
   
         
10:00 AM          
         
         
         
11:00 AM          
         
             
             
12:00 PM                
               
               
               
1:00 PM                
               
 
1:30 PM
Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS60408) - Curso Técnico em Eletrônica Integrado
3:20 PM
 
1:30 PM
Chefia DAELN
6:30 PM
1:30 PM
 
Chefia DAELN
7:00 PM
1:30 PM
Chefia DAELN
3:30 PM
1:30 PM
Chefia DAELN
6:30 PM
   
       
2:00 PM        
       
       
       
3:00 PM        
 
3:20 PM
Intervalo
   
 
3:40 PM
Atendimento ao Aluno
5:30 PM
3:40 PM
Reunião DAELN
5:30 PM
   
       
4:00 PM        
       
       
       
5:00 PM        
       
 
5:30 PM
Chefia DAELN
5:30 PM
Chefia DAELN
   
     
6:00 PM      
     
             
             
icsatividadesIFSC.ics GMT -03:00 Brasilia