atividadesIFSC: 5/14 - 5/20
Day ViewDay Work Week ViewWork Week Week ViewWeek Month ViewMonth
Go to todayToday
go to previous page 5/14 - 5/20 ALT_PAGE_NEXT
2018   Mon, May 14 Tue, May 15 Wed, May 16 Thu, May 17 Fri, May 18 Sat, May 19 Sun, May 20
     
Preparação
         
                 
8:00 AM  
8:00 AM
Organização de Ensino
10:00 AM
8:00 AM
Organização de ensino
12:00 PM
8:00 AM
Atendimento extraclasse aos alunos
12:00 PM
8:00 AM
Organização de ensino
9:30 AM
8:00 AM
Organização de Ensino
12:00 PM
   
     
     
     
9:00 AM      
     
 
9:30 AM
Reunião Ensino Médio
12:00 PM
   
     
10:00 AM        
       
       
       
11:00 AM        
       
       
       
12:00 PM                
               
               
               
1:00 PM          
1:00 PM
Organização de Ensino
5:00 PM
   
             
 
1:30 PM
Língua Espanhola II
3:20 PM
1:30 PM
Organização de Ensino
3:20 PM
1:30 PM
Planejamento
3:20 PM
1:30 PM
Oficina de Integração
3:20 PM
   
     
2:00 PM      
     
     
     
3:00 PM      
     
 
3:40 PM
Língua Espanhola I
5:30 PM
3:40 PM
Organização de ensino
5:30 PM
3:40 PM
Planejamento
5:30 PM
3:40 PM
Língua Espanhola III
5:30 PM
   
     
4:00 PM      
     
     
     
5:00 PM        
       
 
5:30 PM
Oferta de Pendência
5:30 PM
Oferta de Pendência
5:30 PM
Oferta de Pendência
5:30 PM
Oferta de Pendência
5:30 PM
Oferta de Pendência
5:30 PM
Oferta de Pendência
5:30 PM
Oferta de Pendência
 
6:00 PM  
 
               
               
icsatividadesIFSC.ics GMT -03:00 Brasilia