atividadesIFSC: 5/14 - 5/20
Day ViewDay Work Week ViewWork Week Week ViewWeek Month ViewMonth
Go to todayToday
go to previous page 5/14 - 5/20 ALT_PAGE_NEXT
2018   Mon, May 14 Tue, May 15 Wed, May 16 Thu, May 17 Fri, May 18 Sat, May 19 Sun, May 20
                 
12:00 AM          
5/17/18 7:30 AM
AULAS GEM MI8 A/B
9:30 AM
 
5/18/18 1:30 PM
Preparação de Aulas DAE DAMM
2:00 PM
 
             
             
             
1:00 AM              
             
             
             
2:00 AM              
             
             
             
3:00 AM              
             
             
             
4:00 AM              
             
             
             
5:00 AM              
             
             
             
6:00 AM              
             
             
             
7:00 AM              
             
 
7:30 AM
Atendimento ao Aluno
9:30 AM
 
7:30 AM
Aulas GEM MI8 A/B
9:30 AM
7:30 AM
PREPARAÇÃO DE AULAS
9:15 AM
7:30 AM
AULAS GEM MI8 A/B
5/18/18 9:30 AM
7:30 AM
Aula MEM MI7A
10:45 AM
   
       
8:00 AM  
8:00 AM
Atendimento Alunos
9:30 AM
   
     
     
     
9:00 AM      
   
9:15 AM
Aulas IEL MI4A
11:30 AM
 
 
9:30 AM
Aulas GEM MI8A
11:30 AM
 
9:30 AM
Aulas IEL MI5A
11:30 AM
     
         
10:00 AM          
         
         
   
10:45 AM
Atendimento ao Aluno DAE
10:45 AM
Atendimento ao Aluno DAE
10:45 AM
Atendimento ao Aluno
   
11:00 AM        
       
             
             
12:00 PM              
             
             
             
1:00 PM              
             
   
1:30 PM
Preparação de Aulas DAE DAMM
5:30 PM
1:30 PM
REUNIÃO DAE
3:30 PM
1:30 PM
Aulas MEC DAMM MOD IV
5:30 PM
1:30 PM
Aulas MEC DAMM MOD IV VESPERTINO
5:30 PM
1:30 PM
Preparação de Aulas DAE DAMM
5/19/18 2:00 PM
1:30 PM
Preparação de Aulas DAE DAMM
5:30 PM
 
     
2:00 PM        
       
       
       
3:00 PM        
       
 
3:30 PM
Atendimento Aluno Pi Mec
3:30 PM
Atendimento ao Aluno DAMM
7:30 PM
3:30 PM
PI MEC MOD IV
5:30 PM
   
     
4:00 PM      
     
       
       
5:00 PM        
       
   
5:30 PM
ATENDIMENTO AO ALUNO
7:30 PM
 
5:30 PM
Atendimento ao Aluno PI MOD IV DAMM
7:30 PM
5:30 PM
Atendimento ao Aluno
     
           
6:00 PM              
             
       
6:30 PM
Aulas MEC DAM MOD IV NOTURNO
10:30 PM
   
           
7:00 PM            
           
             
             
8:00 PM              
             
             
             
9:00 PM              
             
             
             
10:00 PM              
             
               
               
11:00 PM                
               
               
               
icsatividadesIFSC.ics GMT -03:00 Brasilia