atividadesIFSC: 5/14 - 5/20
Day ViewDay Work Week ViewWork Week Week ViewWeek Month ViewMonth
Go to todayToday
go to previous page 5/14 - 5/20 ALT_PAGE_NEXT
2018   Mon, May 14 Tue, May 15 Wed, May 16 Thu, May 17 Fri, May 18 Sat, May 19 Sun, May 20
                 
8:00 AM                
               
               
               
9:00 AM                
               
               
               
10:00 AM                
               
               
               
11:00 AM                
               
               
               
12:00 PM                
               
               
               
1:00 PM  
1:00 PM
IFSC
5:00 PM
1:00 PM
IFSC
6:00 PM
1:00 PM
 
IFSC
3:00 PM
1:00 PM
 
IFSC
3:00 PM
1:00 PM
IFSC
6:00 PM
   
     
     
     
2:00 PM      
     
     
     
3:00 PM  
3:00 PM
IFSC
6:00 PM
3:00 PM
 
IFSC
5:00 PM
   
     
     
     
4:00 PM      
     
     
     
5:00 PM          
         
         
         
6:00 PM  
6:00 PM
ATENDIMENTO AO ALUNO
   
6:00 PM
ATENDIMENTO AO ALUNO
     
           
           
           
7:00 PM  
7:00 PM
ELEMENTOS DE MÁQUINAS
10:30 PM
7:00 PM
 
IFSC
10:30 PM
7:00 PM
 
IFSC
8:55 PM
 
7:00 PM
METROLOGIA- MEC 2
8:55 PM
 
7:00 PM
IFSC
10:30 PM
   
         
         
         
8:00 PM          
         
         
 
8:55 PM
Elementos de Máquinas- PROEJA
10:40 PM
8:55 PM
PROJETO INTEGRADOR -MEC. MÓD 2
10:30 PM
   
9:00 PM          
         
         
         
10:00 PM          
         
               
               
icsatividadesIFSC.ics GMT -03:00 Brasilia