atividadesIFSC: 5/14 - 5/20
Day ViewDay Work Week ViewWork Week Week ViewWeek Month ViewMonth
Go to todayToday
go to previous page 5/14 - 5/20 ALT_PAGE_NEXT
2018   Mon, May 14 Tue, May 15 Wed, May 16 Thu, May 17 Fri, May 18 Sat, May 19 Sun, May 20
                 
8:00 AM      
8:00 AM
GEPETO
11:30 AM
       
             
             
             
9:00 AM              
             
   
9:30 AM
Aula
11:30 AM
       
           
10:00 AM            
           
           
           
11:00 AM            
           
               
               
12:00 PM                
               
               
               
1:00 PM                
               
   
1:30 PM
Atendimento Aluno
3:30 PM
1:30 PM
Aula 722/723
3:30 PM
1:30 PM
Aula 423
     
         
2:00 PM          
         
   
2:30 PM
Atendimento Aluno
     
         
3:00 PM          
         
   
3:30 PM
Reunião Área
5:30 PM
3:30 PM
Reunião Colegiado DALTEC
5:30 PM
3:30 PM
Aula 612
5:30 PM
     
         
4:00 PM          
         
         
         
5:00 PM          
         
               
               
icsatividadesIFSC.ics GMT -03:00 Brasilia