atividadesIFSC: 7/9 - 7/15
Day ViewDay Work Week ViewWork Week Week ViewWeek Month ViewMonth
Go to todayToday
go to previous page 7/9 - 7/15 ALT_PAGE_NEXT
2018   Mon, Jul 9 Tue, Jul 10 Wed, Jul 11 Thu, Jul 12 Fri, Jul 13 Sat, Jul 14 Sun, Jul 15
                 
7:00 AM                
               
               
   
7:45 AM
Aula Qmc Geral Eng. Mecatrônica
11:00 AM
 
7:45 AM
Aula de Qmc Geral - Eng Mecatrônica
12:00 PM
     
8:00 AM            
           
 
8:30 AM
Atividades da coordenação de pesquisa ou ADP
12:00 PM
8:30 AM
Preparação de aulas
10:15 AM
     
 
8:45 AM
Projetos de Pesquisa
11:00 AM
   
9:00 AM      
     
     
     
10:00 AM      
 
10:15 AM
Aula Operações Unitárias II - Tec Qmc
12:00 PM
   
     
     
11:00 AM  
11:00 AM
Preparação de aula
11:00 AM
Atendimento extra-classe
   
     
     
     
12:00 PM                
               
               
               
1:00 PM  
1:00 PM
Atividades da coordenação de pesquisa ou ADP
6:00 PM
1:00 PM
Projetos de pesquisa
6:00 PM
1:00 PM
Reuniões Administrativas e projetos de pesquisa
6:00 PM
       
         
 
1:30 PM
Atendimento extra-classe
1:30 PM
Aula - Operações Unitárias II
3:30 PM
   
     
2:00 PM      
     
 
2:30 PM
Projetos de pesquisa
6:30 PM
   
     
3:00 PM      
     
       
       
4:00 PM        
       
       
       
5:00 PM        
       
       
       
6:00 PM              
             
               
               
icsatividadesIFSC.ics GMT -03:00 Brasilia