atividadesIFSC: 5/14 - 5/20
Day ViewDay Work Week ViewWork Week Week ViewWeek Month ViewMonth
Go to todayToday
go to previous page 5/14 - 5/20 ALT_PAGE_NEXT
2018   Mon, May 14 Tue, May 15 Wed, May 16 Thu, May 17 Fri, May 18 Sat, May 19 Sun, May 20
                 
7:00 AM                
               
 
7:30 AM
Organização de ensino
11:30 AM
   
7:30 AM
Organização de ensino
 
7:30 AM
Organização de ensino
9:20 AM
   
           
8:00 AM            
     
8:25 AM
Aula turma 213
   
           
           
9:00 AM            
           
   
9:40 AM
Aula turma 213
11:30 AM
9:40 AM
Aula Turma 312
11:30 AM
9:40 AM
Aula de Laboratório turma 211 ou 111
11:30 AM
   
       
10:00 AM        
       
       
       
11:00 AM        
       
         
11:30 AM
Organização de ensino
   
             
12:00 PM              
             
 
12:30 PM
Organização de ensino
5:30 PM
12:30 PM
Organização de ensino
 
12:30 PM
Atendimento aos alunos
     
         
1:00 PM          
         
 
1:30 PM
Aula PI-2
3:20 PM
1:30 PM
Aula lab turma 421 ou 123
3:20 PM
1:30 PM
Reunião de área
3:20 PM
     
       
2:00 PM        
       
       
       
3:00 PM        
       
 
3:40 PM
Aula turma 121
5:30 PM
3:40 PM
Aula turma 121
 
3:40 PM
Aula turma 121
       
           
4:00 PM            
           
 
4:35 PM
Organização de ensino
4:35 PM
Organização de ensino
     
           
5:00 PM            
           
               
               
6:00 PM                
               
   
6:30 PM
Aula Eng. Civil
9:35 PM
           
               
7:00 PM                
               
               
               
8:00 PM                
               
               
               
9:00 PM                
               
   
9:35 PM
Organização de ensino
         
               
10:00 PM                
               
               
               
icsatividadesIFSC.ics GMT -03:00 Brasilia