AtividadesIFSC: 7/9 - 7/15
Day ViewDay Work Week ViewWork Week Week ViewWeek Month ViewMonth
Go to todayToday
go to previous page 7/9 - 7/15 ALT_PAGE_NEXT
2018   Mon, Jul 9 Tue, Jul 10 Wed, Jul 11 Thu, Jul 12 Fri, Jul 13 Sat, Jul 14 Sun, Jul 15
                 
7:00 AM                
               
               
 
7:45 AM
Cálculo Complementar
9:35 AM
     
7:45 AM
Planejamento Externo
9:45 AM
   
8:00 AM            
           
           
           
9:00 AM            
           
           
 
9:55 AM
Oficina de Matemática
11:45 AM
     
9:55 AM
Oficina de Matemática
11:45 AM
   
10:00 AM            
           
           
           
11:00 AM            
           
           
               
12:00 PM                
               
               
               
1:00 PM                
               
 
1:30 PM
Planejamento (E15 sala 5)
 
1:30 PM
Geometria Analítica
4:35 PM
 
1:30 PM
Planejamento (E15 sala 5)
2:40 PM
 
1:30 PM
Planejamento (E15 sala 5)
5:30 PM
1:30 PM
Planejamento (E15 sala 5)
2:40 PM
     
             
2:00 PM              
 
2:25 PM
Geometria Analítica
5:30 PM
         
     
2:40 PM
Atendimento aos acadêmicos (E15 sala 5)
2:40 PM
Atendimento aos acadêmicos (E15 sala 5)
   
             
3:00 PM              
             
     
3:40 PM
Planejamento (E15 sala 5)
5:40 PM
3:40 PM
Planejamento (E15 sala 5)
5:30 PM
   
             
4:00 PM              
             
   
4:40 PM
Planejamento (E15 sala 5)
       
             
5:00 PM              
             
 
5:30 PM
Pendência (D16)
 
5:40 PM
Pendência (D16)
       
             
6:00 PM              
             
   
6:30 PM
Planejamento Externo
8:30 PM
 
6:30 PM
Planejamento Externo
10:30 PM
     
           
7:00 PM            
           
 
7:30 PM
Planejamento (E15 sala 5)
7:30 PM
Atendimento aos acadêmicos (E15 sala 5)
     
       
8:00 PM        
       
     
8:30 PM
Planejamento (E15 sala 5)
10:30 PM
     
           
9:00 PM            
           
           
           
10:00 PM            
           
               
               
icsAtividadesIFSC.ics GMT -03:00 Brasilia