atividadesIFSC: 5/14 - 5/20
Day ViewDay Work Week ViewWork Week Week ViewWeek Month ViewMonth
Go to todayToday
go to previous page 5/14 - 5/20 ALT_PAGE_NEXT
2018   Mon, May 14 Tue, May 15 Wed, May 16 Thu, May 17 Fri, May 18 Sat, May 19 Sun, May 20
                 
7:00 AM                
               
 
7:30 AM
Aula Biologia-Turma 312
9:30 AM
7:30 AM
Aula BIologia-Turma 114
9:30 AM
7:30 AM
 
Pesquisa Edital 02/2017
11:30 AM
7:30 AM
Aula Biologia-Turma 422
9:30 AM
7:30 AM
Aula Biologia-Turma 314
9:30 AM
   
     
8:00 AM      
     
     
     
9:00 AM      
     
 
9:30 AM
Aula Biologia-Turma 114
10:35 AM
 
9:30 AM
Reunião de Área
12:00 PM
9:30 AM
Aula Biologia-Turma 411
11:30 AM
9:30 AM
Organização de Ensino
12:00 PM
   
       
10:00 AM        
       
 
10:36 AM
Atendimento extra-classe
   
       
11:00 AM        
       
     
11:30 AM
Atendimento Extra-Classe
   
         
12:00 PM              
             
               
               
1:00 PM                
               
 
1:30 PM
Aula-turma 111
3:15 PM
     
1:30 PM
Chefia Laboratório
3:30 PM
   
           
2:00 PM            
           
           
           
3:00 PM            
             
 
3:30 PM
Aula Biologia-turma 123
5:30 PM
3:30 PM
Pesquisa Edital 02/2017
5:30 PM
 
3:30 PM
Pesquisa- Edital 02/2017
5:30 PM
3:30 PM
Organização de Ensino
   
       
4:00 PM        
       
         
         
5:00 PM          
         
               
               
icsatividadesIFSC.ics GMT -03:00 Brasilia