AtividadesIFSC: 10/8 - 10/14
Day ViewDay Work Week ViewWork Week Week ViewWeek Month ViewMonth
Go to todayToday
go to previous page 10/8 - 10/14 ALT_PAGE_NEXT
2018   Mon, Oct 8 Tue, Oct 9 Wed, Oct 10 Thu, Oct 11 Fri, Oct 12 Sat, Oct 13 Sun, Oct 14
                 
7:00 AM                
               
               
   
7:45 AM
Aula
9:30 AM
 
7:45 AM
Português - EDI II
10:00 AM
     
8:00 AM      
8:00 AM
Organização didática
5:00 PM
   
         
         
         
9:00 AM          
         
           
           
10:00 AM    
10:00 AM
Aula
11:45 AM
       
           
           
           
11:00 AM            
           
           
             
12:00 PM              
             
       
12:30 PM
Organização de Ensino
   
           
1:00 PM  
1:00 PM
Organização de ensino
3:45 PM
1:00 PM
Apoio ao ensino
3:00 PM
1:00 PM
Organização de ensino
6:30 PM
   
     
 
1:30 PM
FIC ESPANHOL
3:30 PM
   
     
2:00 PM      
     
     
     
3:00 PM  
3:00 PM
Organização de Ensino
5:30 PM
   
     
 
3:30 PM
Organização de ensino
   
 
3:45 PM
Aula
5:30 PM
   
4:00 PM      
     
       
       
5:00 PM          
         
             
             
6:00 PM              
             
               
               
icsAtividadesIFSC.ics GMT -03:00 Brasilia