AtividadesIFSC: 5/14 - 5/20
Day ViewDay Work Week ViewWork Week Week ViewWeek Month ViewMonth
Go to todayToday
go to previous page 5/14 - 5/20 ALT_PAGE_NEXT
2018   Mon, May 14 Tue, May 15 Wed, May 16 Thu, May 17 Fri, May 18 Sat, May 19 Sun, May 20
                 
8:00 AM  
8:00 AM
Aula Futebol Society 2ª fase
   
8:00 AM
Aula Futebol Society 2ª fase
     
           
           
           
9:00 AM                
               
               
               
10:00 AM                
               
 
10:30 AM
Futebol Society - 1ª fase
10:30 AM
Aula FutSociety 5ª/6ªfases
10:30 AM
Futebol Society - 1ª fase
10:30 AM
Aula FutSociety 5ª/6ªfases
     
       
11:00 AM        
       
               
               
12:00 PM                
               
               
               
1:00 PM                
               
   
1:30 PM
reunião de área
3:30 PM
         
             
2:00 PM    
2:00 PM
Futebol Society - 2ª fase
       
           
           
           
3:00 PM              
             
               
               
4:00 PM                
               
               
               
5:00 PM                
               
               
               
icsAtividadesIFSC.ics GMT -03:00 Brasilia