atividadesIFSC: 5/14 - 5/20
Day ViewDay Work Week ViewWork Week Week ViewWeek Month ViewMonth
Go to todayToday
go to previous page 5/14 - 5/20 ALT_PAGE_NEXT
2018   Mon, May 14 Tue, May 15 Wed, May 16 Thu, May 17 Fri, May 18 Sat, May 19 Sun, May 20
                 
8:00 AM  
8:00 AM
Preparação de aula
12:00 PM
8:00 AM
Preparação de Material
10:00 AM
8:00 AM
Preparação de aula
12:00 PM
8:00 AM
Reunião Informática
9:30 AM
8:00 AM
Preparação de aula
12:00 PM
   
     
     
     
9:00 AM      
     
 
9:30 AM
Reunião área
12:00 PM
   
     
10:00 AM  
10:00 AM
Reunião CPA
12:00 PM
   
     
     
     
11:00 AM      
     
     
     
12:00 PM                
               
               
               
1:00 PM  
1:00 PM
IFSC
1:00 PM
IFSC
1:00 PM
IFSC
1:00 PM
IFSC
1:00 PM
IFSC
   
     
 
1:30 PM
IFSC
3:30 PM
1:30 PM
Prog Web II
3:20 PM
1:30 PM
Oficina IV
3:20 PM
1:30 PM
IFSC
5:30 PM
1:30 PM
Prog Web I
4:30 PM
   
     
2:00 PM      
     
     
     
3:00 PM      
     
 
3:30 PM
Des Sist II
5:30 PM
 
3:30 PM
IFSC
5:30 PM
   
       
4:00 PM        
       
   
4:30 PM
Des Sist I
   
       
5:00 PM        
       
               
               
icsatividadesIFSC.ics GMT -03:00 Brasilia