atividadesIFSC: 5/14 - 5/20
Day ViewDay Work Week ViewWork Week Week ViewWeek Month ViewMonth
Go to todayToday
go to previous page 5/14 - 5/20 ALT_PAGE_NEXT
2018   Mon, May 14 Tue, May 15 Wed, May 16 Thu, May 17 Fri, May 18 Sat, May 19 Sun, May 20
                 
7:00 AM                
               
               
   
7:45 AM
Organização de Ensino
9:45 AM
         
8:00 AM              
             
             
             
9:00 AM              
             
             
   
9:45 AM
Aula IEL
11:45 AM
         
10:00 AM              
             
             
             
11:00 AM              
             
             
               
12:00 PM                
               
               
               
1:00 PM                
               
 
1:30 PM
Organização de Ensino
5:30 PM
1:30 PM
Aula IEL
3:30 PM
1:30 PM
Aula IEL
3:30 PM
1:30 PM
Organização de Ensino
5:30 PM
1:30 PM
Organização de Ensino
5:30 PM
   
     
2:00 PM      
     
     
     
3:00 PM      
     
 
3:30 PM
Organização de Ensino
5:30 PM
3:30 PM
Atendimento Alunos
5:30 PM
   
     
4:00 PM      
     
     
     
5:00 PM      
     
               
               
6:00 PM                
               
 
6:30 PM
Aula IEL II
10:30 PM
 
6:30 PM
Atendimento Alunos
8:30 PM
6:30 PM
Aula IEL II
10:30 PM
6:30 PM
Organização de Ensino
10:30 PM
   
       
7:00 PM        
       
       
       
8:00 PM        
       
   
8:30 PM
Aula SHT
10:30 PM
   
       
9:00 PM        
       
       
       
10:00 PM        
       
               
               
icsatividadesIFSC.ics GMT -03:00 Brasilia