atividadesIFSC: 10/8 - 10/14
Day ViewDay Work Week ViewWork Week Week ViewWeek Month ViewMonth
Go to todayToday
go to previous page 10/8 - 10/14 ALT_PAGE_NEXT
2018   Mon, Oct 8 Tue, Oct 9 Wed, Oct 10 Thu, Oct 11 Fri, Oct 12 Sat, Oct 13 Sun, Oct 14
                 
8:00 AM      
8:00 AM
Preparação de Material
12:00 PM
       
             
             
             
9:00 AM              
             
             
             
10:00 AM              
             
             
             
11:00 AM              
             
             
             
12:00 PM                
               
               
               
1:00 PM                
               
   
1:30 PM
Preparação de Material
3:00 PM
 
1:30 PM
Atividades da Coordenação Adjunta
3:30 PM
1:30 PM
Preparação de Material
6:00 PM
   
         
2:00 PM    
2:00 PM
Atividades da Coordenação Adjunta.
3:30 PM
   
       
       
       
3:00 PM          
         
     
3:30 PM
Reunião de área
6:00 PM
3:30 PM
Preparação de Material
6:00 PM
   
         
4:00 PM          
         
         
         
5:00 PM          
         
         
         
6:00 PM                
               
   
6:30 PM
Atendimento ao Estudante
7:45 PM
 
6:30 PM
Atendimento extra classe
     
           
7:00 PM              
             
             
               
icsatividadesIFSC.ics GMT -03:00 Brasilia