atividadesIFSC: 5/14 - 5/20
Day ViewDay Work Week ViewWork Week Week ViewWeek Month ViewMonth
Go to todayToday
go to previous page 5/14 - 5/20 ALT_PAGE_NEXT
2018   Mon, May 14 Tue, May 15 Wed, May 16 Thu, May 17 Fri, May 18 Sat, May 19 Sun, May 20
                 
8:00 AM  
8:00 AM
 
REUNIÃO CODIR
6:00 PM
8:00 AM
 
RETORNO FLORIANÓPOLIS
6:00 PM
8:00 AM
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
12:00 PM
 
8:00 AM
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
12:00 PM
   
       
       
       
9:00 AM  
9:00 AM
 
Formatura Curso FIC em Palmitos
1:00 PM
   
     
     
     
10:00 AM      
     
     
     
11:00 AM      
     
     
     
12:00 PM          
         
         
         
1:00 PM            
           
           
           
2:00 PM  
2:00 PM
 
Reunião Diretor de Ensino Campanini
6:00 PM
2:00 PM
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
6:00 PM
2:00 PM
ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
6:00 PM
   
     
     
     
3:00 PM      
     
     
     
4:00 PM      
     
     
     
5:00 PM      
     
     
     
6:00 PM                
               
               
               
7:00 PM        
7:00 PM
Lançamento Proeja
8:30 PM
     
             
             
             
8:00 PM              
             
               
               
icsatividadesIFSC.ics GMT -03:00 Brasilia