atividadesIFSC: 5/14 - 5/20
Day ViewDay Work Week ViewWork Week Week ViewWeek Month ViewMonth
Go to todayToday
go to previous page 5/14 - 5/20 ALT_PAGE_NEXT
2018   Mon, May 14 Tue, May 15 Wed, May 16 Thu, May 17 Fri, May 18 Sat, May 19 Sun, May 20
                 
8:00 AM                
               
               
               
9:00 AM                
               
               
               
10:00 AM                
               
               
               
11:00 AM                
               
               
               
12:00 PM                
               
               
               
1:00 PM                
               
               
               
2:00 PM                
               
               
               
3:00 PM                
               
   
3:30 PM
AEM22307
5:30 PM
3:30 PM
ACE22305
5:30 PM
3:30 PM
AEM22307
5:30 PM
     
         
4:00 PM          
         
         
         
5:00 PM          
         
         
5:30 PM
Coordenação
   
             
6:00 PM    
6:00 PM
Coordenação/Atendimento
6:00 PM
Horário atendimento de ACE223 e AEM223
8:00 PM
6:00 PM
ACE22305
8:00 PM
   
       
         
         
7:00 PM            
           
           
           
icsatividadesIFSC.ics GMT -03:00 Brasilia