atividadesIFSC: 5/14 - 5/20
Day ViewDay Work Week ViewWork Week Week ViewWeek Month ViewMonth
Go to todayToday
go to previous page 5/14 - 5/20 ALT_PAGE_NEXT
2018   Mon, May 14 Tue, May 15 Wed, May 16 Thu, May 17 Fri, May 18 Sat, May 19 Sun, May 20
                 
7:00 AM                
               
 
7:30 AM
Atividades Internas
12:00 PM
7:30 AM
Atividades Internas
9:00 AM
7:30 AM
Atividades Internas
12:00 PM
7:30 AM
Atividades Internas
12:00 PM
7:30 AM
Atividades Internas
12:00 PM
   
     
8:00 AM      
     
     
     
9:00 AM  
9:00 AM
Reunião Conselho de Gestão
12:30 PM
   
     
     
     
10:00 AM      
     
     
     
11:00 AM      
     
     
     
12:00 PM              
             
               
               
1:00 PM  
1:00 PM
Atividades Internas
4:30 PM
1:00 PM
Atividades internas -DGPF
4:45 PM
1:00 PM
Atividades Internas
4:30 PM
1:00 PM
Atividades Internas
4:30 PM
1:00 PM
Atividades Internas
4:30 PM
   
     
     
     
2:00 PM      
     
     
     
3:00 PM      
     
     
     
4:00 PM      
     
             
               
5:00 PM                
               
               
               
icsatividadesIFSC.ics GMT -03:00 Brasilia