AtividadesIFSC: 5/14 - 5/20
Day ViewDay Work Week ViewWork Week Week ViewWeek Month ViewMonth
Go to todayToday
go to previous page 5/14 - 5/20 ALT_PAGE_NEXT
2018   Mon, May 14 Tue, May 15 Wed, May 16 Thu, May 17 Fri, May 18 Sat, May 19 Sun, May 20
                 
8:00 AM                
               
               
               
9:00 AM                
               
               
               
10:00 AM                
               
               
               
11:00 AM                
               
               
               
12:00 PM                
               
               
               
1:00 PM                
               
               
               
2:00 PM                
               
               
               
3:00 PM                
               
               
               
4:00 PM                
               
               
               
5:00 PM                
               
               
               
6:00 PM        
6:00 PM
Coordenação Lab CTST
10:30 PM
6:00 PM
Validação de unidades curriculares
8:40 PM
   
           
           
           
7:00 PM            
           
           
           
8:00 PM            
           
           
             
9:00 PM              
             
             
             
10:00 PM              
             
               
               
icsAtividadesIFSC.ics GMT -03:00 Brasilia