atividadesIFSC: 6/24 - 6/30
Day ViewDay Work Week ViewWork Week Week ViewWeek Month ViewMonth
Go to todayToday
go to previous page 6/24 - 6/30 ALT_PAGE_NEXT
2019   Mon, Jun 24 Tue, Jun 25 Wed, Jun 26 Thu, Jun 27 Fri, Jun 28 Sat, Jun 29 Sun, Jun 30
                 
7:00 AM                
               
 
7:30 AM
DAE - Despachos Internos
12:30 PM
7:30 AM
DAE - Despachos Internos
12:30 PM
7:30 AM
DAE - Despachos Internos
9:30 AM
7:30 AM
DAE - Despachos Internos
12:30 PM
7:30 AM
DAE - Despachos Internos
9:30 AM
   
     
8:00 AM      
     
     
     
9:00 AM      
     
 
9:30 AM
Aula de Máquinas Elétricas I
11:30 AM
9:30 AM
Aula de Máquinas Elétricas III
11:30 AM
   
     
10:00 AM      
     
     
     
11:00 AM      
     
 
11:30 AM
DAE - Despachos Internos
     
       
12:00 PM        
       
               
               
1:00 PM                
               
         
1:30 PM
DAE - Despachos Internos
6:00 PM
   
             
2:00 PM  
2:00 PM
DAE - Despachos Internos
6:00 PM
2:00 PM
DAE - Despachos Internos
6:00 PM
2:00 PM
Reunião Geral do DAE
4:00 PM
2:00 PM
DAE - Despachos Internos
6:00 PM
   
     
     
     
3:00 PM      
     
     
     
4:00 PM  
4:00 PM
Atendimento aos Alunos
6:00 PM
   
     
     
     
5:00 PM      
     
     
     
6:00 PM                
               
     
6:30 PM
Aula de reforço N1A/B
8:15 PM
       
             
7:00 PM              
             
             
             
8:00 PM              
               
               
               
icsatividadesIFSC.ics GMT -03:00 Brasilia