atividadesIFSC: 5/14 - 5/20
Day ViewDay Work Week ViewWork Week Week ViewWeek Month ViewMonth
Go to todayToday
go to previous page 5/14 - 5/20 ALT_PAGE_NEXT
2018   Mon, May 14 Tue, May 15 Wed, May 16 Thu, May 17 Fri, May 18 Sat, May 19 Sun, May 20
                 
7:00 AM                
               
               
 
7:45 AM
Chefia do DAE - despachos internos
12:30 PM
7:45 AM
Chefia do DAE - despachos internos
11:45 AM
7:45 AM
Chefia do DAE - despachos internos
11:45 AM
7:45 AM
Chefia do DAE - despachos internos
9:30 AM
7:45 AM
Chefia do DAE - despachos internos
9:30 AM
   
8:00 AM      
     
     
     
9:00 AM      
     
         
         
10:00 AM          
         
         
         
11:00 AM          
         
         
             
12:00 PM              
             
               
               
1:00 PM                
               
               
               
2:00 PM  
2:00 PM
Chefia do DAE - despachos internos
7:00 PM
           
             
             
             
3:00 PM  
3:00 PM
Chefia do DAE - despachos internos
7:30 PM
 
3:00 PM
Chefia do DAE - despachos internos
7:30 PM
     
         
         
         
4:00 PM  
4:00 PM
Chefia do DAE - despachos internos
6:00 PM
     
       
       
       
5:00 PM        
       
       
       
6:00 PM          
         
         
         
7:00 PM            
           
               
               
icsatividadesIFSC.ics GMT -03:00 Brasilia