atividadesIFSC: 6/24 - 6/30
Day ViewDay Work Week ViewWork Week Week ViewWeek Month ViewMonth
Go to todayToday
go to previous page 6/24 - 6/30 ALT_PAGE_NEXT
2019   Mon, Jun 24 Tue, Jun 25 Wed, Jun 26 Thu, Jun 27 Fri, Jun 28 Sat, Jun 29 Sun, Jun 30
                 
8:00 AM                
       
8:25 AM
Física - laboratório T.311
     
             
             
9:00 AM              
             
 
9:40 AM
Física - laboratório T.312
9:30 AM
FFT - Eng. Eletrônica
11:30 AM
9:30 AM
Reforço / OBF
11:30 AM
9:30 AM
FFE - laboratório - Eng. Eletrônica
11:30 AM
     
       
10:00 AM        
       
 
10:35 AM
Física - laboratório T.314
     
       
11:00 AM        
       
               
               
12:00 PM                
               
   
12:30 PM
Atendimento extraclasse
 
12:30 PM
Atendimento extraclasse
     
           
1:00 PM            
           
 
1:30 PM
FFE - Eng. Elétrica
3:30 PM
1:30 PM
FFE - Eng. Elétrica
3:30 PM
1:30 PM
OBF
3:30 PM
1:30 PM
FFE - Eng. Elétrica
3:30 PM
     
       
2:00 PM        
 
2:25 PM
Física - laboratório T.322
3:30 PM
   
     
     
3:00 PM      
     
 
3:30 PM
Reunião de Área - Física
5:30 PM
3:30 PM
FFE - Eng. Mecatrônica
5:30 PM
3:30 PM
FFE - Eng. Mecatrônica
5:30 PM
3:30 PM
FFE - Eng. Mecatrônica
5:30 PM
     
       
4:00 PM        
       
       
       
5:00 PM        
       
               
               
icsatividadesIFSC.ics GMT -03:00 Brasilia