atividadesIFSC: 10/8 - 10/14
Day ViewDay Work Week ViewWork Week Week ViewWeek Month ViewMonth
Go to todayToday
go to previous page 10/8 - 10/14 ALT_PAGE_NEXT
2018   Mon, Oct 8 Tue, Oct 9 Wed, Oct 10 Thu, Oct 11 Fri, Oct 12 Sat, Oct 13 Sun, Oct 14
                 
8:00 AM          
8:00 AM
Preparação dos alunos para as Olimpíadas de Física
9:30 AM
   
             
             
             
9:00 AM              
             
 
9:30 AM
FFT Eng. Eletrônica
11:30 AM
9:30 AM
FFT - Eng. Eletrônica
11:30 AM
 
9:30 AM
FFM - Eng. Eletrônica
11:30 AM
9:30 AM
FFT - Eng. Eletrônica
11:30 AM
   
       
10:00 AM        
       
       
       
11:00 AM        
       
               
               
12:00 PM                
               
   
12:30 PM
Atendimento extraclasse
         
             
1:00 PM              
             
 
1:30 PM
FFE - Eng. Elétrica
3:30 PM
1:30 PM
FFT - Eng. Elétrica
3:30 PM
1:30 PM
FFM - Eng. Mecatrônica
3:30 PM
1:30 PM
FFT - Eng. Elétrica
3:30 PM
     
       
2:00 PM        
       
       
       
3:00 PM        
       
 
3:30 PM
Reunião de Área - Física
5:30 PM
3:30 PM
Atendimento extraclasse
3:30 PM
Preparação dos alunos para as Olimpíadas de Física
5:30 PM
3:30 PM
FFM - Eng. Mecatrônica
5:30 PM
3:30 PM
FFT - Eng. Elétrica
5:30 PM
   
     
4:00 PM      
     
       
       
5:00 PM        
       
               
               
icsatividadesIFSC.ics GMT -03:00 Brasilia