atividadesIFSC: 5/14 - 5/20
Day ViewDay Work Week ViewWork Week Week ViewWeek Month ViewMonth
Go to todayToday
go to previous page 5/14 - 5/20 ALT_PAGE_NEXT
2018   Mon, May 14 Tue, May 15 Wed, May 16 Thu, May 17 Fri, May 18 Sat, May 19 Sun, May 20
                 
8:00 AM                
               
               
               
9:00 AM                
               
               
               
10:00 AM                
               
               
               
11:00 AM                
               
               
               
12:00 PM                
               
               
               
1:00 PM                
               
 
1:30 PM
Atividades diversas
5:30 PM
1:30 PM
Atividades diversas
4:30 PM
1:30 PM
Atividades de organização de ensino
5:30 PM
1:30 PM
Atividades divesas
4:30 PM
1:30 PM
Atividades diversas
5:30 PM
   
     
2:00 PM      
     
     
     
3:00 PM      
     
     
     
4:00 PM      
     
 
4:30 PM
atendimento alunos
     
       
5:00 PM        
       
       
5:30 PM
atendimento aos alunos
     
             
6:00 PM              
             
 
6:30 PM
Aula Mecânica dos Sólidos II
8:30 PM
6:30 PM
Aula Estruturas Metálicas
8:30 PM
6:30 PM
Atividades de organização de ensino
10:30 PM
6:30 PM
Aula Estruturas Metálicas
8:30 PM
6:30 PM
Aula Sistemas Estruturais II
8:30 PM
   
     
7:00 PM      
     
     
     
8:00 PM      
     
 
8:30 PM
Aula Sistemas Estruturais II
10:30 PM
8:30 PM
Aula Sistemas Estruturais
10:30 PM
8:30 PM
Atividades diversas
10:30 PM
8:30 PM
Aula Mecânica dos Sólidos II
10:30 PM
   
     
9:00 PM      
     
     
     
10:00 PM      
     
               
               
icsatividadesIFSC.ics GMT -03:00 Brasilia