atividadesIFSC: 9/11 - 9/17
Day ViewDay Work Week ViewWork Week Week ViewWeek Month ViewMonth
Go to todayToday
go to previous page 9/11 - 9/17 ALT_PAGE_NEXT
2017   Mon, Sep 11 Tue, Sep 12 Wed, Sep 13 Thu, Sep 14 Fri, Sep 15 Sat, Sep 16 Sun, Sep 17
                 
7:00 AM                
               
               
         
7:45 AM
Aula 3º ano
11:45 AM
   
8:00 AM      
8:00 AM
 
Atividades organização ensino
12:00 PM
8:00 AM
Organização de ensino
10:00 AM
   
         
         
         
9:00 AM          
         
         
         
10:00 AM      
10:00 AM
Aula 3º ano
12:00 PM
   
         
         
         
11:00 AM          
         
         
           
12:00 PM                
               
               
               
1:00 PM  
1:00 PM
Atividades organização ensino
5:00 PM
1:00 PM
Atividades de organização de ensino
5:00 PM
1:00 PM
Atividades de organização de ensino
5:00 PM
1:00 PM
Atividades organização ensino
5:00 PM
1:00 PM
 
Atividades organização ensino
5:00 PM
   
     
     
     
2:00 PM      
     
     
     
3:00 PM      
     
     
     
4:00 PM      
     
     
     
5:00 PM                
               
               
               
6:00 PM                
               
 
6:30 PM
Aula QMC ORG CSTA
10:45 PM
6:30 PM
Aula QMC ORG CSTA
10:45 PM
         
           
7:00 PM            
           
           
           
8:00 PM            
           
           
           
9:00 PM            
           
           
           
10:00 PM            
           
           
               
icsatividadesIFSC.ics GMT -03:00 Brasilia