atividadesIFSC: 6/24 - 6/30
Day ViewDay Work Week ViewWork Week Week ViewWeek Month ViewMonth
Go to todayToday
go to previous page 6/24 - 6/30 ALT_PAGE_NEXT
2019   Mon, Jun 24 Tue, Jun 25 Wed, Jun 26 Thu, Jun 27 Fri, Jun 28 Sat, Jun 29 Sun, Jun 30
                 
7:00 AM                
               
 
7:30 AM
Aula - Programação Web - 3º Ano Int. Info.
9:20 AM
7:30 AM
Aula - Programação Orientada a Objetos - 2º Int. Info.
9:20 AM
7:30 AM
Aula - Manutenção de computadores - 1º Ano Int. Info.
9:20 AM
7:30 AM
Organização de ensino - Preparação de Aulas
9:20 AM
7:30 AM
Atividades Pedagógicas - AP
11:30 AM
   
     
8:00 AM      
     
     
     
9:00 AM      
     
 
9:40 AM
Aula - Programação para dispositivos Móveis - 3º Ano Int. Info.
11:30 AM
9:40 AM
Aula - Programação Web - 3º Ano Int. Info.
11:30 AM
9:40 AM
Aula - PI - 3º Ano Int. Info.
11:30 AM
9:40 AM
Aula - Programação Orientada a Objetos - 2º Ano Int. Info.
11:30 AM
   
     
10:00 AM      
     
     
     
11:00 AM      
     
               
               
12:00 PM                
               
               
               
1:00 PM                
 
1:15 PM
Atendimento aos alunos
3:05 PM
1:15 PM
Organização de ensino - Preparação de aulas
5:15 PM
1:15 PM
Organização de ensino - Preparação de aulas
5:15 PM
1:15 PM
Aula - FIC Manutenção de computadores
5:15 PM
1:15 PM
Atividades pedagógicas - AP
5:15 PM
   
     
     
2:00 PM      
     
     
     
3:00 PM      
 
3:25 PM
Reunião pedagógica
5:15 PM
   
     
     
4:00 PM      
     
     
     
5:00 PM      
               
               
               
icsatividadesIFSC.ics GMT -03:00 Brasilia