atividadesIFSC: 10/8 - 10/14
Day ViewDay Work Week ViewWork Week Week ViewWeek Month ViewMonth
Go to todayToday
go to previous page 10/8 - 10/14 ALT_PAGE_NEXT
2018   Mon, Oct 8 Tue, Oct 9 Wed, Oct 10 Thu, Oct 11 Fri, Oct 12 Sat, Oct 13 Sun, Oct 14
                 
8:00 AM                
               
               
               
9:00 AM                
               
               
               
10:00 AM                
               
               
               
11:00 AM                
               
               
               
12:00 PM  
12:00 PM
Preparação de aulas e atendimento a alunos
1:30 PM
 
12:00 PM
Preparação de aulas e atendimento a alunos
1:30 PM
 
12:00 PM
Preparação de aulas e atendimento a alunos
1:30 PM
   
         
         
         
1:00 PM          
         
 
1:30 PM
CEL22004
3:30 PM
 
1:30 PM
CEL60205
 
1:30 PM
CEL60205
3:30 PM
   
         
2:00 PM          
         
   
2:30 PM
Preparação de aulas e atendimento a alunos
6:30 PM
     
         
3:00 PM    
3:00 PM
Preparação de aulas e atendimento a alunos
6:30 PM
   
       
 
3:30 PM
PIN22005
5:30 PM
 
3:30 PM
Preparação de aulas e atendimento a alunos
6:30 PM
   
       
4:00 PM        
       
 
4:30 PM
Preparação de aulas e atendimento a alunos
6:30 PM
   
     
5:00 PM      
     
 
5:30 PM
Preparação de aulas e atendimento a alunos
7:30 PM
   
     
6:00 PM      
     
 
6:30 PM
CEB20803
8:30 PM
6:30 PM
QEF22007
9:30 PM
6:30 PM
CEL22004
8:30 PM
6:30 PM
CEB20803
8:30 PM
   
     
7:00 PM      
     
       
       
8:00 PM        
       
   
8:30 PM
Preparação de aulas e atendimento a alunos
10:30 PM
8:30 PM
QEE20804
10:30 PM
     
         
9:00 PM          
         
   
9:30 PM
Preparação de aulas e atendimento a alunos
     
         
10:00 PM          
         
               
               
icsatividadesIFSC.ics GMT -03:00 Brasilia