atividadesIFSC: 5/14 - 5/20
Day ViewDay Work Week ViewWork Week Week ViewWeek Month ViewMonth
Go to todayToday
go to previous page 5/14 - 5/20 ALT_PAGE_NEXT
2018   Mon, May 14 Tue, May 15 Wed, May 16 Thu, May 17 Fri, May 18 Sat, May 19 Sun, May 20
                 
7:00 AM                
               
   
7:30 AM
211
9:20 AM
 
7:30 AM
Laboratório de Biologia
9:20 AM
7:30 AM
Laboratório de Biologia
9:20 AM
   
         
8:00 AM          
         
         
         
9:00 AM          
         
 
9:40 AM
113
9:40 AM
Reunião de área
11:30 AM
   
9:40 AM
113
11:30 AM
   
         
10:00 AM          
         
         
           
11:00 AM            
           
               
               
12:00 PM                
               
               
               
1:00 PM                
               
 
1:30 PM
Reunião PI-1
3:20 PM
1:30 PM
PI-1
3:20 PM
   
1:30 PM
123
   
         
2:00 PM          
         
           
           
3:00 PM            
           
 
3:40 PM
123
5:30 PM
3:40 PM
122
5:30 PM
 
3:40 PM
122
4:45 PM
3:40 PM
323
5:30 PM
   
       
4:00 PM        
       
       
         
5:00 PM          
         
               
               
icsatividadesIFSC.ics GMT -03:00 Brasilia