atividadesIFSC: 5/14 - 5/20
Day ViewDay Work Week ViewWork Week Week ViewWeek Month ViewMonth
Go to todayToday
go to previous page 5/14 - 5/20 ALT_PAGE_NEXT
2018   Mon, May 14 Tue, May 15 Wed, May 16 Thu, May 17 Fri, May 18 Sat, May 19 Sun, May 20
                 
8:00 AM                
               
               
               
9:00 AM                
               
               
               
10:00 AM                
               
               
               
11:00 AM                
               
               
               
12:00 PM                
               
               
               
1:00 PM                
               
 
1:40 PM
chefia laboratorio
3:40 PM
   
1:30 PM
chefia laboratorio
3:30 PM
       
             
2:00 PM      
2:00 PM
Atividades Pedagógicas
6:00 PM
2:00 PM
atividades pedagógicas
3:40 PM
     
           
           
           
3:00 PM            
           
 
3:40 PM
Aula de Instalações Elétricas 2
5:30 PM
 
3:30 PM
Atividades pedagógicas
5:00 PM
3:40 PM
Aula de Eletronica Digital
5:30 PM
   
           
4:00 PM            
           
   
4:30 PM
Atividades Pedagógicas
6:30 PM
     
         
5:00 PM    
5:00 PM
Atendimento aos alunos
     
         
 
5:30 PM
Coordenação
8:40 PM
5:30 PM
Atendimento aos alunos
   
     
6:00 PM  
6:00 PM
Coordenação
8:40 PM
 
6:00 PM
coordenação
8:30 PM
   
       
 
6:30 PM
coordenação
8:30 PM
 
6:30 PM
Coordenação
8:40 PM
     
         
7:00 PM          
         
         
         
8:00 PM          
         
   
8:40 PM
Aula de Acionamentos 2
10:30 PM
 
8:40 PM
Aula acionamentos 2
10:30 PM
   
               
9:00 PM                
               
               
               
10:00 PM                
               
               
               
icsatividadesIFSC.ics GMT -03:00 Brasilia