atividadesIFSC: 6/24 - 6/30
Day ViewDay Work Week ViewWork Week Week ViewWeek Month ViewMonth
Go to todayToday
go to previous page 6/24 - 6/30 ALT_PAGE_NEXT
2019   Mon, Jun 24 Tue, Jun 25 Wed, Jun 26 Thu, Jun 27 Fri, Jun 28 Sat, Jun 29 Sun, Jun 30
                 
7:00 AM                
               
   
7:30 AM
Chefia DASS
9:00 AM
7:30 AM
Aula INF/LSN
9:20 AM
7:30 AM
Chefia DASS
12:00 PM
7:30 AM
Chefia DASS
12:00 PM
   
       
8:00 AM        
       
       
       
9:00 AM    
9:00 AM
Reunião Conselho de Gestão
11:30 AM
   
       
   
9:40 AM
Aula INF/LSN
11:30 AM
   
       
10:00 AM  
10:00 AM
Chefia DASS
12:00 PM
   
     
     
     
11:00 AM      
     
 
11:30 AM
Reunião Meteorologia
     
       
12:00 PM              
             
               
               
1:00 PM  
1:00 PM
Chefia DASS
 
1:00 PM
Chefia DASS
5:00 PM
1:00 PM
Chefia DASS
5:00 PM
1:00 PM
Chefia DASS
3:30 PM
   
       
       
       
2:00 PM  
2:00 PM
Reunião DASS
3:30 PM
     
       
       
       
3:00 PM        
       
 
3:30 PM
Chefia DASS
7:30 PM
3:30 PM
Chefia DASS
7:30 PM
3:40 PM
Aula PIN1
5:30 PM
   
     
4:00 PM      
     
     
     
5:00 PM          
         
           
           
6:00 PM            
           
           
           
7:00 PM            
           
               
               
icsatividadesIFSC.ics GMT -03:00 Brasilia