atividadesIFSC: 10/8 - 10/14
Day ViewDay Work Week ViewWork Week Week ViewWeek Month ViewMonth
Go to todayToday
go to previous page 10/8 - 10/14 ALT_PAGE_NEXT
2018   Mon, Oct 8 Tue, Oct 9 Wed, Oct 10 Thu, Oct 11 Fri, Oct 12 Sat, Oct 13 Sun, Oct 14
                 
7:00 AM                
               
               
       
7:45 AM
Aula de Informática Industrial II (Eng. 8)
11:45 AM
     
8:00 AM              
             
             
             
9:00 AM              
             
             
             
10:00 AM              
             
             
             
11:00 AM              
             
             
               
12:00 PM                
               
               
               
1:00 PM                
               
 
1:30 PM
Atividades didático-pedagógicas
5:30 PM
1:30 PM
Atividades didático-pedagógicas
5:30 PM
1:30 PM
Preparação de aulas/Pesquisa/Reuniões
5:30 PM
1:30 PM
Atendimento aos discentes
1:30 PM
Preparação de aulas/Pesquisa
5:30 PM
   
     
2:00 PM      
     
 
2:30 PM
Preparação de aulas/Pesquisa
4:30 PM
   
     
3:00 PM      
     
     
     
4:00 PM      
     
       
       
5:00 PM        
       
       
5:30 PM
Atendimento aos discentes
     
             
6:00 PM              
             
   
6:30 PM
Preparação de aulas/Pesquisa
10:30 PM
6:30 PM
Aula de Comandos I (Eletro 3)
8:30 PM
6:30 PM
Aula de Comandos II (Eletro 4)
8:30 PM
6:30 PM
Aula de Automação Aplicada (Eletro 4)
9:30 PM
   
       
7:00 PM        
       
       
       
8:00 PM        
       
   
8:30 PM
Preparação de aulas/Pesquisa
10:30 PM
8:30 PM
Preparação de aulas/Pesquisa
10:30 PM
   
       
9:00 PM        
       
   
9:30 PM
Aula de Comandos I (Eletro 3)
   
       
10:00 PM        
       
               
               
icsatividadesIFSC.ics GMT -03:00 Brasilia