AtividadesIFSC: 5/14 - 5/20
Day ViewDay Work Week ViewWork Week Week ViewWeek Month ViewMonth
Go to todayToday
go to previous page 5/14 - 5/20 ALT_PAGE_NEXT
2018   Mon, May 14 Tue, May 15 Wed, May 16 Thu, May 17 Fri, May 18 Sat, May 19 Sun, May 20
                 
12:00 AM  
2/12/18 6:30 PM
Atendimento alunos
7:20 PM
2/19/18 6:30 PM
Atendimento alunos
5/21/18 7:20 PM
2/26/18 6:30 PM
Atendimento alunos
5/28/18 7:20 PM
3/5/18 6:30 PM
Atendimento alunos
6/4/18 7:20 PM
3/12/18 6:30 PM
Atendimento alunos
6/11/18 7:20 PM
3/19/18 6:30 PM
Atendimento alunos
6/18/18 7:20 PM
3/26/18 6:30 PM
Atendimento alunos
6/25/18 7:20 PM
4/2/18 6:30 PM
Atendimento alunos
7/2/18 7:20 PM
4/9/18 6:30 PM
Atendimento alunos
7/9/18 7:20 PM
4/16/18 6:30 PM
Atendimento alunos
7/16/18 7:20 PM
4/23/18 6:30 PM
Atendimento alunos
7/23/18 7:20 PM
4/30/18 6:30 PM
Atendimento alunos
7/30/18 7:20 PM
5/7/18 6:30 PM
Atendimento alunos
8/6/18 7:20 PM
 
2/19/18 6:30 PM
Atendimento alunos
5/21/18 7:20 PM
2/26/18 6:30 PM
Atendimento alunos
5/28/18 7:20 PM
3/5/18 6:30 PM
Atendimento alunos
6/4/18 7:20 PM
3/12/18 6:30 PM
Atendimento alunos
6/11/18 7:20 PM
3/19/18 6:30 PM
Atendimento alunos
6/18/18 7:20 PM
3/26/18 6:30 PM
Atendimento alunos
6/25/18 7:20 PM
4/2/18 6:30 PM
Atendimento alunos
7/2/18 7:20 PM
4/9/18 6:30 PM
Atendimento alunos
7/9/18 7:20 PM
4/16/18 6:30 PM
Atendimento alunos
7/16/18 7:20 PM
4/23/18 6:30 PM
Atendimento alunos
7/23/18 7:20 PM
4/30/18 6:30 PM
Atendimento alunos
7/30/18 7:20 PM
5/7/18 6:30 PM
Atendimento alunos
8/6/18 7:20 PM
5/14/18 6:30 PM
Atendimento alunos
8/13/18 7:20 PM
 
2/19/18 6:30 PM
Atendimento alunos
5/21/18 7:20 PM
2/26/18 6:30 PM
Atendimento alunos
5/28/18 7:20 PM
3/5/18 6:30 PM
Atendimento alunos
6/4/18 7:20 PM
3/12/18 6:30 PM
Atendimento alunos
6/11/18 7:20 PM
3/19/18 6:30 PM
Atendimento alunos
6/18/18 7:20 PM
3/26/18 6:30 PM
Atendimento alunos
6/25/18 7:20 PM
4/2/18 6:30 PM
Atendimento alunos
7/2/18 7:20 PM
4/9/18 6:30 PM
Atendimento alunos
7/9/18 7:20 PM
4/16/18 6:30 PM
Atendimento alunos
7/16/18 7:20 PM
4/23/18 6:30 PM
Atendimento alunos
7/23/18 7:20 PM
4/30/18 6:30 PM
Atendimento alunos
7/30/18 7:20 PM
5/7/18 6:30 PM
Atendimento alunos
8/6/18 7:20 PM
5/14/18 6:30 PM
Atendimento alunos
8/13/18 7:20 PM
 
2/19/18 6:30 PM
Atendimento alunos
5/21/18 7:20 PM
2/26/18 6:30 PM
Atendimento alunos
5/28/18 7:20 PM
3/5/18 6:30 PM
Atendimento alunos
6/4/18 7:20 PM
3/12/18 6:30 PM
Atendimento alunos
6/11/18 7:20 PM
3/19/18 6:30 PM
Atendimento alunos
6/18/18 7:20 PM
3/26/18 6:30 PM
Atendimento alunos
6/25/18 7:20 PM
4/2/18 6:30 PM
Atendimento alunos
7/2/18 7:20 PM
4/9/18 6:30 PM
Atendimento alunos
7/9/18 7:20 PM
4/16/18 6:30 PM
Atendimento alunos
7/16/18 7:20 PM
4/23/18 6:30 PM
Atendimento alunos
7/23/18 7:20 PM
4/30/18 6:30 PM
Atendimento alunos
7/30/18 7:20 PM
5/7/18 6:30 PM
Atendimento alunos
8/6/18 7:20 PM
5/14/18 6:30 PM
Atendimento alunos
8/13/18 7:20 PM
 
2/19/18 6:30 PM
Atendimento alunos
5/21/18 7:20 PM
2/26/18 6:30 PM
Atendimento alunos
5/28/18 7:20 PM
3/5/18 6:30 PM
Atendimento alunos
6/4/18 7:20 PM
3/12/18 6:30 PM
Atendimento alunos
6/11/18 7:20 PM
3/19/18 6:30 PM
Atendimento alunos
6/18/18 7:20 PM
3/26/18 6:30 PM
Atendimento alunos
6/25/18 7:20 PM
4/2/18 6:30 PM
Atendimento alunos
7/2/18 7:20 PM
4/9/18 6:30 PM
Atendimento alunos
7/9/18 7:20 PM
4/16/18 6:30 PM
Atendimento alunos
7/16/18 7:20 PM
4/23/18 6:30 PM
Atendimento alunos
7/23/18 7:20 PM
4/30/18 6:30 PM
Atendimento alunos
7/30/18 7:20 PM
5/7/18 6:30 PM
Atendimento alunos
8/6/18 7:20 PM
5/14/18 6:30 PM
Atendimento alunos
8/13/18 7:20 PM
 
2/19/18 6:30 PM
Atendimento alunos
5/21/18 7:20 PM
2/26/18 6:30 PM
Atendimento alunos
5/28/18 7:20 PM
3/5/18 6:30 PM
Atendimento alunos
6/4/18 7:20 PM
3/12/18 6:30 PM
Atendimento alunos
6/11/18 7:20 PM
3/19/18 6:30 PM
Atendimento alunos
6/18/18 7:20 PM
3/26/18 6:30 PM
Atendimento alunos
6/25/18 7:20 PM
4/2/18 6:30 PM
Atendimento alunos
7/2/18 7:20 PM
4/9/18 6:30 PM
Atendimento alunos
7/9/18 7:20 PM
4/16/18 6:30 PM
Atendimento alunos
7/16/18 7:20 PM
4/23/18 6:30 PM
Atendimento alunos
7/23/18 7:20 PM
4/30/18 6:30 PM
Atendimento alunos
7/30/18 7:20 PM
5/7/18 6:30 PM
Atendimento alunos
8/6/18 7:20 PM
5/14/18 6:30 PM
Atendimento alunos
8/13/18 7:20 PM
2/19/18 6:30 PM
Atendimento alunos
5/21/18 7:20 PM
2/26/18 6:30 PM
Atendimento alunos
5/28/18 7:20 PM
3/5/18 6:30 PM
Atendimento alunos
6/4/18 7:20 PM
3/12/18 6:30 PM
Atendimento alunos
6/11/18 7:20 PM
3/19/18 6:30 PM
Atendimento alunos
6/18/18 7:20 PM
3/26/18 6:30 PM
Atendimento alunos
6/25/18 7:20 PM
4/2/18 6:30 PM
Atendimento alunos
7/2/18 7:20 PM
4/9/18 6:30 PM
Atendimento alunos
7/9/18 7:20 PM
4/16/18 6:30 PM
Atendimento alunos
7/16/18 7:20 PM
4/23/18 6:30 PM
Atendimento alunos
7/23/18 7:20 PM
4/30/18 6:30 PM
Atendimento alunos
7/30/18 7:20 PM
5/7/18 6:30 PM
Atendimento alunos
8/6/18 7:20 PM
5/14/18 6:30 PM
Atendimento alunos
8/13/18 7:20 PM
           
           
           
1:00 AM            
           
           
           
2:00 AM            
           
           
           
3:00 AM            
           
           
           
4:00 AM            
           
           
           
5:00 AM            
           
           
           
6:00 AM            
           
           
           
7:00 AM            
           
           
           
8:00 AM  
8:00 AM
Atividades Internas
11:30 AM
8:00 AM
Atividades Inernas
11:30 AM
8:00 AM
Atividades Internas
11:30 AM
8:00 AM
Atividades
11:30 AM
8:00 AM
Atividades
11:30 AM
 
 
 
9:00 AM  
 
 
 
10:00 AM  
 
 
 
11:00 AM  
 
           
           
12:00 PM            
           
           
           
1:00 PM          
1:00 PM
Atividades
5:00 PM
         
 
1:30 PM
Atividades Internas
 
1:30 PM
Atividades Internas
 
1:30 PM
Atividades Internas
   
         
2:00 PM          
 
2:25 PM
ACO60407
5:30 PM
2:25 PM
PRG22202
5:30 PM
2:25 PM
prg22003
5:30 PM
 
         
         
3:00 PM          
         
         
         
4:00 PM          
         
       
4:30 PM
RN
6:00 PM
       
5:00 PM          
         
         
         
6:00 PM            
           
 
6:30 PM
Atendimento alunos
8/13/18 7:20 PM
6:30 PM
Atendimento
 
6:30 PM
PRG20301
8:20 PM
   
       
7:00 PM        
       
           
           
8:00 PM            
           
       
8:40 PM
ARQ20302
10:30 PM
   
           
9:00 PM            
           
           
           
10:00 PM            
           
             
             
11:00 PM              
             
             
             
icsAtividadesIFSC.ics GMT -03:00 Brasilia