atividadesIFSC: 5/14 - 5/20
Day ViewDay Work Week ViewWork Week Week ViewWeek Month ViewMonth
Go to todayToday
go to previous page 5/14 - 5/20 ALT_PAGE_NEXT
2018   Mon, May 14 Tue, May 15 Wed, May 16 Thu, May 17 Fri, May 18 Sat, May 19 Sun, May 20
                 
7:00 AM  
7:00 AM
Orientação alunos
7:00 AM
Orientação de alunos
7:00 AM
Orientação de TCC
9:30 AM
7:00 AM
Atividade de formulação de aula
11:00 AM
7:00 AM
Orientação alunos
   
     
 
7:30 AM
Aula de ergonomia MV
11:30 AM
7:30 AM
Aula de ergonomia UT
11:30 AM
7:30 AM
Aula de metodologia de projeto
11:30 AM
   
     
8:00 AM      
     
     
     
9:00 AM      
     
 
9:30 AM
Aula de design de embalagem UT
11:30 AM
   
     
10:00 AM      
     
     
     
11:00 AM        
       
 
11:30 AM
Orientação alunos módulo IV
 
11:30 AM
Atendimento extra-classe
       
           
12:00 PM        
12:00 PM
Atendimento extra-classe
1:30 PM
     
             
 
12:30 PM
Formulação de aula
4:30 PM
         
           
1:00 PM      
1:00 PM
Coordenação de estágio
5:00 PM
   
         
     
1:30 PM
Reunião de curso
4:30 PM
   
         
2:00 PM          
         
         
         
3:00 PM          
         
         
         
4:00 PM          
         
             
             
5:00 PM                
               
               
               
icsatividadesIFSC.ics GMT -03:00 Brasilia