atividadesIFSC: 10/8 - 10/14
Day ViewDay Work Week ViewWork Week Week ViewWeek Month ViewMonth
Go to todayToday
go to previous page 10/8 - 10/14 ALT_PAGE_NEXT
2018   Mon, Oct 8 Tue, Oct 9 Wed, Oct 10 Thu, Oct 11 Fri, Oct 12 Sat, Oct 13 Sun, Oct 14
                 
7:00 AM                
               
 
7:30 AM
Pesquisa
12:00 PM
7:30 AM
Pesquisa
9:00 AM
7:30 AM
IHS-II 316
11:30 AM
7:30 AM
IHS-I 512
9:30 AM
7:30 AM
Pesquisa
11:00 AM
   
     
8:00 AM      
     
     
     
9:00 AM  
9:00 AM
Atividades de apoio ao ensino
   
     
 
9:30 AM
SE-I 712
11:30 AM
   
     
10:00 AM  
10:00 AM
Comissões
   
     
     
     
11:00 AM    
11:00 AM
Atendimento Discentes
   
       
   
11:30 AM
Atendimento discentes
11:30 AM
Pesquisa
   
       
12:00 PM                
               
               
               
1:00 PM                
               
               
               
2:00 PM    
2:00 PM
Comissões
         
             
             
             
3:00 PM    
3:00 PM
Reunião DACC
5:00 PM
         
             
             
             
4:00 PM              
             
             
             
5:00 PM    
5:00 PM
Comissões
7:00 PM
         
             
             
             
6:00 PM      
6:00 PM
Atendimento discentes
     
           
     
6:30 PM
PI-II 231
       
             
7:00 PM  
7:00 PM
Atividades de apoio ao ensino
10:00 PM
 
7:00 PM
Atividades de apoio ao ensino
10:00 PM
 
7:00 PM
Atividades de apoio ao ensino
9:00 PM
   
   
7:25 PM
SE-I 231
10:30 PM
   
         
         
8:00 PM          
         
         
         
9:00 PM            
           
           
           
10:00 PM                
               
               
               
icsatividadesIFSC.ics GMT -03:00 Brasilia