AtividadesIFSC: 5/14 - 5/20
Day ViewDay Work Week ViewWork Week Week ViewWeek Month ViewMonth
Go to todayToday
go to previous page 5/14 - 5/20 ALT_PAGE_NEXT
2018   Mon, May 14 Tue, May 15 Wed, May 16 Thu, May 17 Fri, May 18 Sat, May 19 Sun, May 20
                 
8:00 AM  
8:00 AM
Atividades Internas
8:00 AM
Atividades Internas
12:00 PM
8:00 AM
Atividades Internas
12:00 PM
8:00 AM
Atividades Internas
12:00 PM
8:00 AM
Atividades Internas
12:00 PM
   
     
     
     
9:00 AM  
9:00 AM
Reunião Direção
12:00 PM
   
     
     
     
10:00 AM      
     
     
     
11:00 AM      
     
     
     
12:00 PM                
               
               
               
1:00 PM                
               
 
1:30 PM
Atividades Internas
5:30 PM
1:30 PM
Atividades Internas
5:30 PM
1:30 PM
Reunião SPU
3:30 PM
1:30 PM
Atividades IFSC
3:00 PM
     
       
2:00 PM  
2:00 PM
Web Conferência PAT 2019
4:00 PM
   
     
     
     
3:00 PM  
3:00 PM
Reunião UFSC
6:00 PM
   
     
 
3:30 PM
Atividades Internas
5:30 PM
   
     
4:00 PM  
4:00 PM
Atividades Internas
6:00 PM
   
     
     
     
5:00 PM      
     
           
           
6:00 PM        
6:00 PM
Plantão Direção
9:00 PM
     
             
             
             
7:00 PM              
             
             
             
8:00 PM              
             
             
             
icsAtividadesIFSC.ics GMT -03:00 Brasilia