atividadesIFSC: 10/8 - 10/14
Day ViewDay Work Week ViewWork Week Week ViewWeek Month ViewMonth
Go to todayToday
go to previous page 10/8 - 10/14 ALT_PAGE_NEXT
2018   Mon, Oct 8 Tue, Oct 9 Wed, Oct 10 Thu, Oct 11 Fri, Oct 12 Sat, Oct 13 Sun, Oct 14
                 
7:00 AM                
               
               
         
7:45 AM
Aula de Síntese e Análise Orgânica
9:35 AM
     
8:00 AM  
8:00 AM
Atividades docentes
12:00 PM
           
             
             
     
8:45 AM
Atividades de apoio ao ensino
11:45 AM
     
9:00 AM            
           
     
9:35 AM
Atividades de apoio ao ensino
11:45 AM
   
           
10:00 AM            
           
           
           
11:00 AM            
           
           
       
11:45 AM
Atendimento a alunos
   
12:00 PM              
             
   
12:30 PM
Atividades de apoio ao ensino
3:30 PM
12:30 PM
Recuperação P4
         
     
12:45 PM
Atividades de apoio ao ensino
3:30 PM
12:45 PM
Atendimento a alunos
     
1:00 PM  
1:00 PM
Atividades docentes
5:00 PM
       
         
   
1:30 PM
Reuniões e atividades docentes
5:30 PM
       
           
2:00 PM            
     
2:15 PM
Atividades de apoio ao ensino e orientação de alunos
5:30 PM
   
         
         
3:00 PM          
         
 
3:40 PM
Aula de Físico-Química
5:30 PM
     
       
4:00 PM        
       
       
       
5:00 PM          
         
               
               
6:00 PM      
6:00 PM
Atendimento a alunos
       
             
             
     
6:45 PM
Aula de Físico-Química
10:30 PM
       
7:00 PM              
             
             
             
8:00 PM              
             
             
             
9:00 PM              
             
             
             
10:00 PM              
             
               
               
icsatividadesIFSC.ics GMT -03:00 Brasilia