atividadesifsc: 10/8 - 10/14
Day ViewDay Work Week ViewWork Week Week ViewWeek Month ViewMonth
Go to todayToday
go to previous page 10/8 - 10/14 ALT_PAGE_NEXT
2018   Mon, Oct 8 Tue, Oct 9 Wed, Oct 10 Thu, Oct 11 Fri, Oct 12 Sat, Oct 13 Sun, Oct 14
                 
8:00 AM                
               
 
8:30 AM
organização do ensino
11:30 AM
           
             
9:00 AM              
             
       
9:40 AM
sala de aula t 211
11:30 AM
   
           
10:00 AM            
           
           
           
11:00 AM            
           
               
               
12:00 PM                
               
               
               
1:00 PM                
               
 
1:30 PM
organização do ensino
5:30 PM
   
1:30 PM
reunião de área
3:30 PM
     
           
2:00 PM            
           
           
           
3:00 PM            
           
             
             
4:00 PM              
             
             
             
5:00 PM              
             
               
               
icsatividadesifsc.ics GMT -03:00 Brasilia