atividadesifsc: 5/14 - 5/20
Day ViewDay Work Week ViewWork Week Week ViewWeek Month ViewMonth
Go to todayToday
go to previous page 5/14 - 5/20 ALT_PAGE_NEXT
2018   Mon, May 14 Tue, May 15 Wed, May 16 Thu, May 17 Fri, May 18 Sat, May 19 Sun, May 20
                 
7:00 AM                
               
   
7:30 AM
Sala de aula- t. 123
9:30 AM
7:30 AM
aula de laboratório
9:30 AM
7:30 AM
Aula Laboratório
9:30 AM
     
         
8:00 AM          
         
 
8:30 AM
organização do ensino
12:15 PM
     
       
9:00 AM        
       
             
 
9:45 AM
Aula de Laboratório. T.423 ou 214
11:30 AM
9:45 AM
organização do ensino
9:45 AM
Sala de aula. Turma 422
11:30 AM
9:45 AM
sala de aula t 211
11:30 AM
   
10:00 AM      
     
       
 
10:45 AM
Sala de aula- T.211
   
11:00 AM      
     
 
11:30 AM
Atendimento aos alunos
11:30 AM
Atendimento aos alunos
11:30 AM
Organização do Ensino
     
       
12:00 PM        
         
   
12:30 PM
Organização do Ensino
3:30 PM
         
             
1:00 PM              
             
 
1:30 PM
organização do ensino
5:30 PM
1:30 PM
sala de aula t.123
3:30 PM
1:30 PM
reunião de área
3:30 PM
1:30 PM
Aula de Laboratório
5:30 PM
   
     
2:00 PM      
     
     
     
3:00 PM      
     
           
 
3:45 PM
Aula de laboratório
5:30 PM
3:45 PM
Organização do Ensino
5:30 PM
3:45 PM
sala de aula- t.322
5:30 PM
   
4:00 PM      
     
     
     
5:00 PM      
     
               
               
icsatividadesifsc.ics GMT -03:00 Brasilia