AtividadesIFSC: 5/14 - 5/20
Day ViewDay Work Week ViewWork Week Week ViewWeek Month ViewMonth
Go to todayToday
go to previous page 5/14 - 5/20 ALT_PAGE_NEXT
2018   Mon, May 14 Tue, May 15 Wed, May 16 Thu, May 17 Fri, May 18 Sat, May 19 Sun, May 20
                 
8:00 AM                
               
               
               
9:00 AM      
9:00 AM
dae
12:00 PM
9:00 AM
REUNIÃO EMI
12:00 PM
     
           
           
           
10:00 AM            
           
           
           
11:00 AM            
           
           
           
12:00 PM                
               
               
               
1:00 PM                
 
1:15 PM
DAE
5:30 PM
1:15 PM
DAE
4:20 PM
 
1:15 PM
REUNIÃO DE ÁREA
5:30 PM
 
1:15 PM
AULA EMI
5:30 PM
     
           
           
2:00 PM            
           
           
           
3:00 PM            
           
     
3:30 PM
DAE
5:30 PM
   
         
4:00 PM          
 
4:20 PM
BIOLOGIA II EMI
5:30 PM
     
         
         
5:00 PM          
         
               
               
6:00 PM                
               
 
6:30 PM
Dae
10:30 PM
6:30 PM
ATENDIMENTO AO ALUNO
6:30 PM
ATENDIMENTO AO ALUNO
   
6:30 PM
DAE
9:00 PM
   
         
7:00 PM  
7:00 PM
DAE
10:30 PM
7:00 PM
DAE
10:30 PM
 
7:00 PM
AULA PROEJA
10:30 PM
   
       
       
       
8:00 PM        
       
       
       
9:00 PM    
9:00 PM
AULA PROEJA
10:30 PM
   
       
       
       
10:00 PM        
       
               
               
icsAtividadesIFSC.ics GMT -03:00 Brasilia