atividadesIFSC: 5/14 - 5/20
Day ViewDay Work Week ViewWork Week Week ViewWeek Month ViewMonth
Go to todayToday
go to previous page 5/14 - 5/20 ALT_PAGE_NEXT
2018   Mon, May 14 Tue, May 15 Wed, May 16 Thu, May 17 Fri, May 18 Sat, May 19 Sun, May 20
                 
3:00 AM  
3:00 AM
Afastamento para a Pós-Graduação conforme Portaria 3156 de 24/11/2017
7:00 AM
3:00 AM
Afastamento para a Pós-Graduação conforme Portaria 3156 de 24/11/2017
7:00 AM
3:00 AM
Afastamento para a Pós-Graduação conforme Portaria 3156 de 24/11/2017
7:00 AM
3:00 AM
Afastamento para a Pós-Graduação conforme Portaria 3156 de 24/11/2017
7:00 AM
3:00 AM
Afastamento para a Pós-Graduação conforme Portaria 3156 de 24/11/2017
7:00 AM
   
     
     
     
4:00 AM      
     
     
     
5:00 AM      
     
     
     
6:00 AM      
     
     
     
7:00 AM                
               
               
               
8:00 AM                
               
               
               
9:00 AM  
9:00 AM
Afastamento para a Pós-Graduação conforme Portaria 3156 de 24/11/2017
1:00 PM
9:00 AM
Afastamento para a Pós-Graduação conforme Portaria 3156 de 24/11/2017
1:00 PM
9:00 AM
Afastamento para a Pós-Graduação conforme Portaria 3156 de 24/11/2017
1:00 PM
9:00 AM
Afastamento para a Pós-Graduação conforme Portaria 3156 de 24/11/2017
1:00 PM
9:00 AM
Afastamento para a Pós-Graduação conforme Portaria 3156 de 24/11/2017
1:00 PM
   
     
     
     
10:00 AM      
     
     
     
11:00 AM      
     
     
     
12:00 PM      
     
     
     
1:00 PM                
               
               
               
2:00 PM                
               
               
               
3:00 PM                
               
               
               
4:00 PM                
               
               
               
5:00 PM                
               
               
               
icsatividadesIFSC.ics GMT -03:00 Brasilia